Main menu

Terminy płatności i składania dokumentacji

Dokumentacja rozliczeniowa oraz opłacanie składek ZUS:

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – termin obowiązujący jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – termin obowiązujący osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – termin obowiązujący wszystkich pozostałych płatników.

Wszelkich opłat można dokonywać z wyprzedzeniem.

Ważne
W przypadku opłat w formie bezgotówkowej wpłata zostaje uznana za terminową, gdy najpóźniej w obowiązującym terminie płatności nastąpiło obciążenie rachunku bankowego płatnika.

Zaliczki na podatek dochodowy do US:

 • do 20. dnia kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy,
  – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
  pracowników wypłaconych w poprzednim miesiącu,
  należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Przy rozliczaniu kwartalnym podatek dochodowy wpłacony powinien być do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Deklaracja VAT do US:

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał,
 • do 25. dnia kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie elektronicznej,
 • do 25. dnia kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc wraz z wpłatą wynikającą z deklaracji.

Przy rozliczaniu kwartalnym termin złożenia deklaracji VAT-7K i wpłaty podatku mija 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Zeznania PIT:

 • do 31 stycznia – termin złożenia PIT-28, czyli zeznania o wysokości przychodu, wartości odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za zeszły rok podatkowy,
 • do 30 kwietnia – termin złożenia PIT-36, czyli zeznania o wysokości dochodu albo straty w poprzednim roku podatkowym przez podatników, którzy prowadzą działalności gospodarczą na zasadach ogólnych i według podatku liniowego 19% oraz termin wpłacenia różnicy pomiędzy należnym podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek.

Termin sp. z o.o. Z nami na pewno wszystko opłacisz poprawnie i w terminie!
Więcej informacji pod numerami telefonu: (034) 361 7105, + 48 504 107 763.

Comments are closed.