Main menu

Rozliczenie VAT przy sprzedaży samochodu wykorzystywanego do działalności

W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, jakie nastąpiły w roku 2014, zmieniła się też sytuacja podatników, dokonujących sprzedaży samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Do końca roku 2013 podatnikowi przysługiwało m.in. zwolnienie w zakresie podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.2 ustawy VAT, pod warunkiem że w stosunku do tego samochodu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz mógł on zostać uznany za towar używany, czyli był użytkowany przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Dłużej, bo do dnia 31 marca 2014 r., podatnicy, którym przy nabyciu samochodu osobowego przysługiwało prawo do odliczenia 60% lub 50% podatku VAT, nie więcej jednak niż odpowiednio 6000,00 zł lub 5000,00 zł, przy jego sprzedaży mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT, na podstawie par.3 ust.1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 2013, poz. 1722).

Od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu osobowego, wykorzystywanego do działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, według stawki 23% z wyjątkiem przypadku, kiedy ów samochód, wykorzystywany był wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Podatnik ma jednak pewne możliwości odzyskania wcześniej nieodliczonego podatku VAT. Podstawy tych możliwości należy szukać w przepisie artykułu 90b ustawy VAT, który to przepis wprowadza możliwość korekty podatku naliczonego. Bowiem, jak wskazano w art. 11 ust.2 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.poz. 312) art. 90b ust.1 pkt.2 oraz ust.6 ustawy VAT, stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT.

Zatem przy dokonywaniu sprzedaży samochodu osobowego, przy nabyciu którego przysługiwało podatnikowi ograniczone prawo odliczenia podatku VAT, po dniu 31.03.2014 r., należy dokładnie przeanalizować przepisy art. 90b ustawy VAT.

Comments are closed.