Main menu

Rady dla firm

Informacje dotyczące świadczenia pracy przez pracowników na terenie innego państwa niż terytorium kraju siedziby pracodawcy

Pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę polskiego (podmiot posiadający siedzibę na terenie RP), mogą zostać przez niego skierowani do pracy na terytorium innego kraju. Pracownik może świadczyć tam pracę na podstawie delegacji służbowej regulowanej przepisami Kodeksu Pracy lub odesłania (oddelegowania), którego istota sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W przypadku pracowników … Czytaj więcej

Rozliczenie VAT przy sprzedaży samochodu wykorzystywanego do działalności

W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, jakie nastąpiły w roku 2014, zmieniła się też sytuacja podatników, dokonujących sprzedaży samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Do końca roku 2013 podatnikowi przysługiwało m.in. zwolnienie w zakresie podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.2 ustawy VAT, pod warunkiem że w stosunku do … Czytaj więcej

Nawiązanie stosunku pracy w kontekście podlegania ubezpieczeniu społecznemu

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi podlega zgłoszeniu do tychże ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umowy o … Czytaj więcej

Terminy płatności i składania dokumentacji

Dokumentacja rozliczeniowa oraz opłacanie składek ZUS: do 5. dnia kolejnego miesiąca – termin obowiązujący jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do 10. dnia kolejnego miesiąca – termin obowiązujący osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie, do 15. dnia kolejnego miesiąca – termin obowiązujący wszystkich pozostałych płatników. Wszelkich opłat można dokonywać z wyprzedzeniem. Ważne W przypadku … Czytaj więcej