Main menu

Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko: (pole wymagane)

E-mail: (pole wymagane)

Telefon:

Temat:

Wiadomość:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TERMIN Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie , ul. Mirowska 263, 42-202 Częstochowa, adres e-mail: kontakt@podatki-czestochowa.pl. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na przesłanego maila. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na maila. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom w tym do krajów trzecich oraz nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz wykonania obowiązków związanych z zawartą umową. W przypadku nie zawarcia umowy dane osobowe będą niezwłocznie usunięte.

Lokalizacja

Wyśrodkuj mapę
Znajdź drogę